ALF

International

Onderhoud

Behoud van comfort

Een jaarlijks onderhoud aan uw apparatuur verlengt de levensduur en voorkomt vervelende storingen (die juist op het verkeerde moment optreden). Bij een afgesloten onderhoudscontract komt de monteur jaarlijks naar u toe om een onderhoud aan de apparatuur uit te voeren.

ALF International is landelijk werkzaam met STEK-erkende monteurs die gewend zijn met verschillende apparatuur te werken.

Binnen de koeltechnische branche is sinds 1 januari 2010 bedrijfscertificering volgens het F-gassenbesluit wettelijk verplicht. Bedrijven die zowel F-gassen als STEK-gecertificeerd zijn, voldoen niet alleen aan die verplichting, zij tonen óók aan dat kwaliteit, veiligheid, milieu en transparantie geborgd zijn in het werk.

De STEK-bedrijfscertificering is toepasbaar voor alle koeltechnisch georiënteerde ondernemingen.

 • Stationaire installaties
 • Mobiele installaties < 3kg (autoairco)
 • Mobiele installaties > 3kg (transportsector)

Type werkzaamheden die voor STEK-bedrijfcertificering in aanmerking komen:

 • Installatie
 • Onderhoud of service
 • Lekkagecontrole (lekzoeken)
 • Terugwinning
 • Adviseurs/groothandel betrokken bij servicewerkzaamheden

Voor het behalen van het STEK-bedrijfscertificaat worden aanvullende (ten opzichte van de F-gassenregeling) eisen gesteld en getoetst.

De F-gassenregeling geldt voor bedrijven die bepaalde koeltechnische werkzaamheden verrichten aan:

 • Stationaire installaties
 • Mobiele installaties > 3 kg (transportsector)

Type werkzaamheden die bedrijfscertificering vereisen zijn:

 • Installatie
 • Onderhoud of service
EPBD airco-inspectie

Wat betekent de EPBD voor airconditioninginstallaties voor u?

In het kort komt het op het volgende neer:

 • De EPBD wet- en regelgeving gaat gelden voor gebouwen met airconditioninginstallaties met een totaal koelvermogen van 12 kW en meer
 • De verantwoordelijkheid om te voldoen aan de EPBD-regeling ligt bij de eigenaar/beheerder van een gebouw
 • Om te voldoen aan de wet- en regelgeving moet de keuring uitgevoerd worden door een EPBD-A of B gecertificeerde monteur (nieuw diploma)
 • Installaties moeten eens in de 5 jaar EPBD-gekeurd worden
 • Naar verwachting gaat de regeling medio 2013 van kracht